Adresy Bitcoinów o wartości BTC 10.000 dolarów przekraczają 1 milion

Liczba adresów Bitcoinów o wartości 10 tys. dolarów przekroczyła jeden milion. Wzrost ten wynika z gwałtownego wzrostu ceny Bitcoinu, który mógł spowodować większą presję na zakup. Adresy Profit Revolution ów z dużym saldem wzrosły po ostatnich wzrostach ceny kryptokurcji w ostatnich miesiącach. Aktualne dane z BitInfoCharts wskazują, że liczba portfeli BTC posiadających Bitcoin o wartości […]